www.ptstraining.in.th

Training Calendar : Online Training 


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

Online Training 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
28 เมษายน 2564 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า  อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
28 เมษายน 2564 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
30 เมษายน 2564 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล

7 พฤษภาคม 2564 เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.ธธีธร์ ธีรขวัญโรจน์
6 พฤษภาคม 2564  

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร 

Road to Purchasing & Supply Professional 

 อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
29 เมย 64 / 7 พ.ค 64

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ

(E-Procurement : Reinforce your procurement performance)

อ.ธีรทูล  แก้วเครือคำ
10 พฤษภาคม 2564 นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ ให้ได้ยอด Consultative Selling Skills  อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
10 พฤษภาคม 2564 Sale for Non Sale (ผู้ที่ต้องการขายเป็น)  อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
11 พฤษภาคม 2564

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 

12 พฤษภาคม 2564

กลยุทธ์บริหารทีมขายเพิ่มยอดขาย  
12 พฤษภาคม 2564 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
12 พฤษภาคม 2564

เทคนิคการปรับปรุงงานสรรหาบุคลากร

ให้สอดคล้องกฎหมาย PDPA

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
13 พฤษภาคม 2564 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพขั้นเทพ อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
13 พฤษภาคม 2564  การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0 อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
13 พฤษภาคม 2564

หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า 

อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
14 พฤษภาคม 2564  เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคน (Online) ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
15 พฤษภาคม 2564

Online กลยุทธ์การทวงหนี้ทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
17 พฤษภาคม 2564

การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

อ.วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
17 พฤษภาคม 2564  เทคนิคการนำเสนอ Story Telling แบบที่ปรึกษาการขาย (Online)  
17 พฤษภาคม 2564 สร้างยอดขายยุคใหม่อย่างมืออาชีพ   อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
 18 พฤษภาคม 2564 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  อ.จันทรา  สิงหพันธุ
18 พฤษภาคม 2564 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD)บนพื้นฐานCompetency ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
21 พฤษภาคม 2564 Production Planning & Control เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต (Online Training) อ.พิสิทธิ์  ชูยงค์
22 พฤษภาคม 2564 การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร  อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
22 พฤษภาคม 2564 เทคนิคการจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ให้ได้ผล ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
24 พฤษภาคม 2564

การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

อ.สมบัติ  น้อยหว้า
24 พฤษภาคม 2564 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในภาวะวิกฤติ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
25 พฤษภาคม 2564

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร 

How Purchasing Meets the Management's Expectation 

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
27 พฤษภ่าคม 2564

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง 

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
27 พฤษภาคม 2564 เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย (Online) อ.สมบัติ  น้อยหว้า
8 มิถุนายน 2564 หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก (Online) อ.จันทรา สิงหพันธุ
31 พฤษภาคม 2564 บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)  อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
2 มิถุนายน 2564

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

อ.เขี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
8 มิถุนายน 2564  หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก (Online) อ.จันทรา  สิงหพันธุ

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ info.ptstraining@gmail.com  (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

สอบถามเพิ่มเติม Add Line

 

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  2
Visits:  804,240
Today:  4
PageView/Month:  4,989