www.ptstraining.in.th

Signature Courses Production Planning & Control เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่่าด้วยหลัก 3MU ระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย POKA-YOKE Problem Solving
-Decision Making-Public
Service Mind in Action
ปฎิบัติการ บริการจากใจ
การจัดการคลังสินค้าและสต็อค
สมัยใหม่.docx-Public
การบริหารงานขนส่ง

      
 Read and AnalyzeFinancial Statements for Non-finance
Systematic Thinking

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์


หลักสูตร Analytical thinking skills for problem solving หรือทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาจึงเป็นหลักสูตรที่แก้ไขจุดอ่อน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของท่าน ปัญหาที่ว่ายากและซับซ้อนจะถูกแยกส่วนออกมาให้เพื่อวิเคราะห์และจัดการได้.

 

        Finance for Non-Finance Manager

        อาจารย์พลกฤต โสลาภากุล
       
         จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้ ต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสมโดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

 

 

       Supervisory Skills

       ดร.อิทธินันท์ สันทัศ

 

      หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” 

การบริหารงานขนส่ง

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์


ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดส่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ดี 

การจัดการคลังสินค้าและสต็อคสมัยใหม่

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์


การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดคล้องประสานกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

Signature Coursesการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ-Public7 Waste for Cost Reductionการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วย 7 QC ToolsProblem Solving
-Decision Making-Public
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCCการจัดการคลังสินค้าและสต็อค
สมัยใหม่.docx-P

   การดำเนินกิจกรรม QCCอย่างมีประสิทธิภาพ

Effectiveness QCC by Small group activity

Organization Awareness


เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 8D และ Why Why Analysis

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด ด้วย Poka-Yoke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต

  

penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat. Morbi nunc odio.

Morbi nunc odio, luctus a, lorem.


การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์
หลักสูตร เทคนิคการป้องก้นความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke

  POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ 
     YOKE คือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิตด้วย หลักการของระบบป้องกันความผิดพลาดหรือ Poka Yoke
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและ ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง


หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหา ด้วย 8D และ Why Why Analysis

 

Nulla feugiat. Morbi nunc odio.

Sed in lacus scig.
aliquet. Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur
adipisicing dolore
ipsum dolor magna
cillum nulla pariatur.
Excepteur occaecat
cupidatat non proident
sunt culpa qui officia
deserunt mollit laborum.

Morbi nunc odio, luctus a, lorem.

Pellentesque sed dolor fermentum nisl. Mauris accumsan nulla vel diam. Sed in lacus ut enim adipiscing aliquet. Nulla venenatis. nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat. Morbi nunc odio, gravida at, cursus nec, luctus a, lorem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP & PPQP)

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์


 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  7
Visits:  480,809
Today:  18
PageView/Month:  4,859